» Pang-unang Pahina » Ang Mga Maling Paratang Tungkol sa mga Babae

Ang Mga Maling Paratang Tungkol sa mga Babae

Mayroong mga maling paratang ang lumaganap tungkol sa mga babae at ang kanilang mga karapatan sa Islam. Ito ay inulit ng mga ibang tao na may masamang hangarin upang siraang-puri ang Islam at ang mga Muslim. Ang mga babae magbuhat noong nakaraang mga siglo ng Islam ay iginagalang, nire-respeto, pinupuri at may karangalan. Ang mga krimen ng mga ibang lumihis (na Muslim) ay hindi dapat ipatungkol sa batayan ng mga prinsipyo at batas ng Islam.

Kami ay magbibigay ng mga ilang kasagutan sa mga karaniwang maling paratang na naging kalantaran tungkol sa mga karapatan at katayuan ng mga babae sa Islam sa pangkalahatan.