Bicie kobiet

Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. ) (Qur’an 4:34)

Ponieważ kobieta jest istotą słabszą i nie jest w stanie obronić siebie islam zabrania bicia niewiast oraz surowo przed tym przestrzega. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Jak może któryś z was bić swoją żonę jak służącego, a następnie współżyć z nią.” (Sahih al- Buchari, Hadis Nr.4908)

Pomimo tego zakazu islam jedynie w wąskim zakresie zezwolił na bicie kobiet, a mianowicie w szczególnym przypadku, jakim jest niczym nieuzasadnione nieposłuszeństwo żony wobec męża. Um Kalsum bintu Abi Bakr powiedziała: „Mężczyźni mieli zakaz bicia kobiet aż w końcu przyszli do Proroka (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) skarżąc się na nieposłuszeństwo swoich żon. Wtedy to Prorok (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) zezwolił na bicie żon. Po pewnym czasie zjawiły się u Wysłannika (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) kobiety skarżąc się na mężów, a wtedy on zwrócił się do mężczyzn mówiąc:

„Przychodziło do Muhammada wiele kobiet żalących się na ich mężów. Tacy nie są najlepsi spośród was.” (Al-Mustadrak, Hadis Nr.2775)

W w/w wersecie Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) wyjaśnił nam, jakie są stopnie postępowania z nieposłuszną żoną. Czasami lekarstwo jest gorzkie a mimo to człowiek przyjmuje go po to, by uzyskać oczekiwane korzyści. Sposób leczenia nieposłuszeństwa żony podzielony jest na trzy etapy:

etap pierwszy charakteryzuje się radą, napomnieniem i przestraszeniem karą Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość), następnie uświadamianie żonie o prawach męża i obowiązku posłuszeństwa żony wobec niego. Cechą szczególną tego etapu jest użycie delikatnych słów. Jeśli jednak takie postępowanie nie przyniesie dobrych rezultatów należy przejść do etapu drugiego.

etap drugi polega na pozostawieniu żony w łożu, czyli zaprzestanie z nią kontaktów seksualnych i rozmów. Ten etap charakteryzuje się połączeniem delikatności z surowością. Jeśli i ten sposób leczenia krnąbrności żony nie da pożądanych rezultatów należy przejść do etapu trzeciego.

etap trzeci bicie, polega to na lekkim uderzeniu nieposłusznej żony tak, aby nie zranić jej i nie pozostawić na jej ciele śladu. Należy unikać bicia po twarzy, bo celem tego etapu jest moralizowanie żony a nie zadawanie jej bólu oraz uzmysłowienie jej, iż czyn, którego się dopuściła nie jest akceptowany przez islam. Mówi o tym hadis, w którym pewien mężczyzna zadał Wysłannikowi (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) następujące pytanie: ‘Jakie żona ma prawo wobec męża? Wysłannik (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) odpowiedział:

„Żywi ją z tego, co sam posiada i ubiera z tego, co ma, jeśli jest w stanie i nie wolno jej bić po twarzy, ubliżać a oddalać się( w przypadku jej nieposłuszeństwa) od niej tylko w domu.” (Sahih Ibnu Habban, Hadis Nr.4175)

Islam ustanowił pewne warunki postępowania z nieposłuszną żoną po to, aby uderzenie nie przerodziło się w znęcanie, ucisk i dyktaturę męża. Ibn Abbas (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego), słynny islamski interpretator Kur’anu tłumaczy, iż bicie oznacza symboliczne uderzenie misłekiem ( bardzo małą gałązką), zaś bolesne bicie jest kategorycznie przez islam zabronione. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Bądźcie dobrzy dla kobiet, gdyż one są u was brankami(…). Jeśli one czynią nieposłuszeństwo widoczne, to pozostawiajcie je w łożach i bijcie je w sposób nieszkodliwy.” (Sahih Ibnu Huzejma, Hadis Nr 2809)

Ostatni etap(bicie) jest skuteczny w przypadku opisanych przez psychologów dwóch rodzajów kobiet.

Pierwszy rodzaj(kobiety sadystyczne) Są to kobiety odczuwające przyjemność z panowania nad mężami i kierowania nimi.

Drugi rodzaj(kobiety masochistyczne) Są to kobiety rozkoszujące się cierpieniem z powodu bicia ich oraz surowego ich traktowanie przez mężów. Jeden z europejskich psychologów G. A. Hodfield w jego książce pt. „Psychologia i moralność” pisze:

„Potrzeba uległości u człowieka czasami wzrasta i wtedy odczuwa on przyjemność płynącą ze zniewalania go, a ból, który towarzyszy mu znosi cierpliwie i z satysfakcją. Poczucie uległości tkwi w wielu kobietach, które nie są tego świadome, dlatego też wiele kobiet słynie z większej wytrzymałości bólu niż mężczyźni. Tego rodzaju kobiecie mąż bardziej się podoba wówczas, gdy ją bije i jest surowy wobec niej. I nic ją tak nie smuci jak łagodny mąż, który nigdy nie okazuje złości mimo prowokacji z jej strony.”

Bicie jest ostatnim z etapów moralizowania i edukowania kobiet. Nie należy do czynów zalecanych; dozwolone jedynie w przypadku braku skuteczności wcześniejszych sposobów postępowania: napomnienia i pozostawienia w łożu. Nie stosuje się bicia w przypadku kobiety, która woli rozwód niż być uderzoną. Należy pamiętać o uszanowaniu prywatności i zachowaniu dyskrecji tak, aby dzieci i inni członkowie rodziny oraz obcy ludzie nie byli świadkami napominania żony. Bicie jak wspomnieliśmy wcześniej ma na celu moralizowanie kobiety tak jak ma to miejsce w przypadku nieposłusznego syna karconego przez ojca i niegrzecznego ucznia strofowanego przez nauczyciela.

W części wersetu „A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu”

Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) wyjaśnia nam, iż mąż nie powinien wywierać żadnej presji na żonę, która stała się posłuszna. Wynika z tego, że zadaniem tych etapów tzw. leczenia nieposłuszeństwa żony jest pouczenie jej, przez co islam chce ochronić rodzinę przed jej rozpadem oraz negatywnymijego skutkami dla dzieci, których prawa będą zgubione w przypadku rozwodu.

Warto w tym miejscu odwołać się do statystyki w Wielkiej Brytanii ujawniającej liczbę żon bitych przez mężów w sposób wyrządzający im krzywdę. Liczba bitych żon wzrosła z 6400 w roku 1990 do 30 tys. żon w r. 1992, następnie liczba ta doszła do 65400 bitych żon w roku 1995. Statystycy przypuszczają, iż liczba bitych kobiet w Wielkiej Brytanii do końca XX wieku może wzrosnąć nawet do 124400.

Statystykę tę opracowano na postawie raportów policyjnych, które opublikowała gazeta „Al-usra” (nr. 5 z r.1416h). Nasuwa się wiec pytanie: Jaka jest rzeczywista liczba żon pobitych przez ich mężów, o których nie wspominają policyjne raporty?