» Strona Główna » Do spornych kwestii należą » Nierówność przy wyborze współmałżonka

Nierówność przy wyborze współmałżonka

Wybór właściwej żony jest dla mężczyzny zadaniem trudnym jednak o wiele trudniejszy jest wybór dokonywany przez kobietę, ponieważ mężczyzna w przypadku złego wyboru może łatwo ożenić się z inną kobietą. We wszystkich społeczeństwach kobieta jest tą stroną słabszą, dlatego islam zainteresował się jej ochroną przed wszelkim złem i nakazał kierować się ostrożnością i rozwagą w wyborze odpowiedniego męża dla niej, aby zapobiec nieudanemu związkowi, w którym kobieta poniesie największe szkody. Dlatego islam ustanowił, iż z warunków prawidłowego zawarcia związku małżeńskiego jest obecność opiekuna lub osoby zastępującej go. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Nie ma małżeństwa bez opiekuna i dwóch sprawiedliwych świadków.” (Sahih Ibnu Habban, Hadis Nr.4075)

Opiekunowi z reguły zależy na zabezpieczeniu interesów jego podopiecznej. Kto zaś twierdzi, że obecność opiekuna jest ograniczeniem wolności kobiety w wyborze przez nią męża to odpowiedź brzmi: Dorosłej i zdrowej umysłowo kobiecie (dziewicy lub nie) islam dał prawo akceptacji lub odrzucenia kandydata na męża i nie zezwolił opiekunowi na wywieranie jakiejkolwiek fizycznej lub psychicznej presji na kobietę dla uzyskania jej zgody na związek z mężczyzną, którego ona nie chce. Potwierdzeniem tego jest powiedzenie Proroka (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim):

„Kobieta nie wyjdzie za mąż dopóki nie wyrazi na to zgody” Towarzysze Wysłannika (radia-llahu ´anhum- Niech Allah będzie zadowolony z nich) zapytali: A jak ma wyglądać jej zgoda? Odpowiedział: ‘Milczy.” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr.4843)

Jeśli zdarzy się, iż kobieta zmuszona jest do zawarcia małżeństwa, to ma prawo zwrócić się do sądu o unieważnienie aktu małżeńskiego. Dowodem na to jest następujący hadis:

„Al-Chansaa bintu Dżuzam przyszła do Proroka (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) skarżąc się, że ojciec zmusił ją do małżeństwa. Wówczas Prorok anulował jej akt małżeński.” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr.6546)

Prawodawstwo islamskie ustanowiło, że jednym z warunków prawidłowego zawarcia małżeństwa jest obecność opiekuna jak również warunkiem jest zgoda kobiety i upoważnienie przez nią opiekuna w celu dopilnowania spraw związanych z aktem ślubnym.

Islam zachęcając i wzywając do małżeństwa nie ma na celu zaspokojenia potrzeb cielesnych człowieka ani ulegania jego chwilowym kaprysom, lecz podstawowym celem islamu jest założenie trwałego i silnego związku między mężczyzną a kobietą i ponieważ kobieta jest jedną ze stron tego związku, dlatego islam wymaga od niej akceptacji oraz zgody.

Ponieważ na ogół kobieta kieruje się w życiu emocjami, jest podatna na wpływy innych, impulsywnie reaguje na wydarzenia oraz jest łatwowierna, dlatego w przypadku nieodpowiedniego mężczyzny islam dał opiekunowi prawo odrzucenia jego kandydatury, bo z reguły mężczyźni lepiej znają swoją męska naturę. Jeśli opiekun bezpodstawnie sprzeciwia się poślubieniu przez kobietę mężczyzny proszącego o jej rękę, którego ona zaakceptowała wówczas traci on prawo do bycia jej opiekunem a funkcję tę pełni kolejny bliski członek jej rodziny. Natomiast w przypadku braku bliskich kobiety niezbędna jest w zawarciu związku małżeńskiego zgoda sędziego.

Islam zabronił kobiecie jedynie wyjścia za mąż za mężczyznę dla niej i dla jej rodziny nieodpowiedniego( niemoralnego), ponieważ jego zła reputacja będzie przyczyną obraźliwego traktowania przez otoczenie samej kobiety a także jej rodziny i towarzyszyć im będzie wstyd i hańba. Natomiast kobieta, która wyjdzie za mąż wbrew woli opiekuna i jej bliskich będzie uważana za zrywającą więzy rodzinne, co Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) zaliczył do grzechu.

Najlepsze cechy, jakie powinien posiadać kandydat na męża, zostały wspomniane przez Wysłannika Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim): Prorok (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Jeśli przyjdzie do was ten, którego wiara i moralność zadawalają was, to żeńcie go. Jeżeli tego nie uczynicie, to stanie się pokusa na ziemi i wielka rozpusta.” (Al –Mustadrak, Hadis Nr.2695)

Mąż kierujący się bojaźnią do Allaha oraz wysoką moralnością, jeśli pokocha swoją żonę to będzie ją szanował, a jeśli ją znienawidzi to nie będzie dla niej niesprawiedliwy.