» Strona Główna » Wolność kobiety

Wolność kobiety

Kiedy mówimy o wolności mamy na myśli uwolnienie kogoś, kto jest zamknięty, uwięziony. Słowo wolność(w tym przypadku)jest niewłaściwie używane, gdyż ukazuje kobietę jako niewolnicę, którą należy uwolnić.

Nieograniczona wolność jest rzeczą niemożliwą,bo z natury człowiek(mężczyzna i kobieta) jest istotą ograniczoną zarówno pod względem możliwości jak i środków. Ludzie żyjący w cywilizowanych jak również w prymitywnych społeczeństwach podlegają pewnym systemom i prawom, które organizują ich życie. Czy to znaczy, że ludzie podlegający pewnym prawom nie są wolni? Wolność posiada określoną granicę, której przekroczenie prowadzi do etapu zezwierzęcenia charakteryzującego się ignorancją jakichkolwiek praw.

Prof. Henry Makow (amerykański myśliciel, badacz i specjalista w sprawach kobiet na świecie) powiedział: ’Wolność kobiety jest jednym z oszustw nowego międzynarodowego systemu. Jest to poważne oszustwo, które omamiło kobiety amerykańskie i zniszczyło cywilizację zachodnią’.

Cytat z gazety „Medżellet Al-mustakbel al-islami” nr.146-6/1424 h.

The Debuchery Of American Womanhoot Bikini vs. Burka Islam jest pierwszą religią, która dała kobiecie wolność w bezpośredniej współpracy ze społeczeństwem, co przed islamem było ograniczone przez opiekuna lub pełnomocnika. Islam nie pozbawił kobiety żadnych z jej naturalnych praw z wyjątkiem wolności w niemoralnych zachowaniach, co dotyczy również mężczyzny. Definicję wolności wyjaśnia powiedzenie Wysłannika Muhammada (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim):

„Przykład ludzi zakazujących zło i ludzi popełniających go jest podobny do dwóch grup ludzi płynących statkiem. Jedna z nich zamieszkała na pokładzie, a druga pod pokładem. Ci z grupy ludzi znajdującej się pod pokładem za każdym razem, gdy przynosili wodę musieli przechodzić pomiędzy ludźmi znajdującymi się na pokładzie. Aby uniknąć takiej sytuacji chcieli zrobić otwór na dnie statku, aby mieć bezpośredni dostęp do wody. Gdyby pozwolili im na to ludzie znajdujący się na pokładzie, to wszyscy utonęliby, a gdyby im zakazali to wszyscy byliby uratowani.” (Sahih al-Buchari, hadis nr.2361)

Znaczenie wolności w islamie jest takie, że zachowania osobiste zależą od prawodawstwa (szariatu), który zapobiega wyrządzaniu szkód zarówno sobie jak i społeczeństwu. Domagający się dla kobiet praw, jeśli przedstawiają swe żądania to powinni najpierw zastanowić się nad tym, jaki system jest najbardziej korzystny dla ochrony i godności kobiety jako jednostki oraz dla całego społeczeństwa.