» Strona Główna » Wprowadzenie

Wprowadzenie

„W imię Allaha Miłosiernego Litościwego“

Chwała Allahowi -Panu światów oraz pokój i błogosławieństwo niechaj będą z naszym Wysłannikiem, z jego rodziną i towarzyszami.

Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was, w obliczu Boga to najbardziej bogobojny spośród was!) (Qur’an 49:13)

Błędne jest przypisywanie islamowi poniżenie kobiety i brak szacunku dla niej, bo Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi w Kur’anie:

A jeśli czujecie względem nich wstręt, to, być może, czujecie wstręt do czegoś, w czym Bóg umieścił wielkie dobro.) (Qur’an 4:19)

W innym wersecie Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was samych, abyście mogli odpocząć przy nich; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie) (Qur’an 30:21)

W ostatnich czasach dużo mówi się o prawach kobiety, w tym o jej wolności oraz równości z mężczyzną. Domaganie się przez kobiety należnych im praw jest usprawiedliwione tylko w tych społeczeństwach, w których te prawa nie są dane kobietom. Natomiast w społeczeństwach muzułmańskich dziwne i nie do przyjęcia jest to, że kobiety domagają się praw właśnie tam gdzie od początku swojego objawienia islam zagwarantował je kobiecie dając jej przede wszystkim prawo do wolności i uczynił te prawa definitywnym nakazem boskim.

Żądania domagających się praw dla kobiet zawierają się w trzech punktach:

 1. Wolność kobiety
 2. Równość kobiety z mężczyzną
 3. Inne prawa kobiety

Muzułmanie, kiedy wspominają Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) oraz Wysłannika Muhammada (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) i wszystkich Wysłanników (Aniołowie i Wysłannicy: ´alaihim salaam- Pokój z nimi), a także Aniołów (Aniołowie i Wysłannicy: ´alaihim salaam- Pokój z nimi) i towarzyszy Wysłannika Muhammada (Towarzysz Wysłannika Muhammada: radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego) wypowiadają specjalne słowa okazując im w ten sposób wielki szacunek.

Książka ta w swojej treści zawiera arabskie zwroty, których znaczenia są następujące:

 • ALLAH:  Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość.
 • Wysłannik Muhammad: salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim.
 • Aniołowie i Wysłannicy: ´alaihim salaam- Pokój z nimi.
 • Towarzysz Wysłannika Muhammada: radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego.
 • Towarzysze Wysłannika Muhammada: radia-llahu ´anhum- Niech Allah będzie zadowolony z nich.
 • رب (Rabb) Zamiast tego słowa , które oznacza Bóg, niektórzy wolą używać słowa Pan, ponieważ pierwsze słowo(Bóg) pochodzi z Ewangelii i określa się nim również Mesjasza zaś słowo  Pan tłumaczy się jako przywódca, sędzia, król  jednak nie oddają one pełnego znaczenia słowa Bóg.
  Słowo 'Rabb' natomiast oznacza: Stwórca, Jedyny Żywiciel, jedynie On utrzymuje stworzenia przy życiu i On sam decyduje o ich poczęciu i śmierci.
 • دين (Diin) Słowo to tłumaczone jest jako wiara, jednak w języku arabskim oznacza ono ukierunkowanie stylu życia prywatnego i społecznego i określa wszystkie formy czczenia Boga oraz życie polityczne, a także szczegółowe prawa i ogólne zasady postępowania tak jak czystość, moralność i inne sprawy dotyczące ogólnego życia.