» Strona Główna » Do spornych kwestii należą » Odpowiedzialność –Kałłama

Odpowiedzialność –Kałłama

Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. ) (Qur’an 4:34)

Arabskie słowo ‘Kałłama’ wywodzi się ze słowa ‘kijam’ i oznacza ono opiekę nad kimś lub nad czymś; przypisywane jest jedynie mężczyznom ze względu na ich przeważającą siłę fizyczną i psychiczną, które kwalifikują mężczyzn do podjęcia opieki –kałłama. Jest to sprawa zarówno wrodzona jak i nabyta nałożona na mężczyzn z powodu obowiązku utrzymania kobiety, ochrony i opieki nad nią oraz zagwarantowanie wszystkich jej życiowych potrzeb, tak jak nas poinformował Wysłannik (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), że mężczyzna jest opiekunem jego rodziny i odpowiedzialnym za nią.

Jeśli zaś chodzi o budowę fizyczną kobiety to jest ona słabszym stworzeniem z powodu wielu etapów, przez które przechodzi tak jak miesiączka, ciąża, poród, karmienie i wychowanie dziecka. Z tych prostych przyczyn kobieta nie jest w stanie ponieść całkowitej odpowiedzialności za rodzinę, czyli kałłama.

Miesiączka ma wpływ na psychikę i nastrój kobiety oraz osłabienie jej ciała, co wynika z comiesięcznej utraty krwi.

Ciąża jest to ból dla kobiety zarówno fizyczny będący wynikiem rozwoju płodu i pobierania przez niego z pokarmu matki, co powoduje jej zmęczenie przy najmniejszym wysiłku jak również ból psychiczny wynikający z obawy o dziecko i niepokój związany z porodem, co ma negatywny wpływ na jej psychikę i odbija się na jej zachowaniu i postępowaniu.

Poród i połóg sprawiają kobiecie duży ból, co zmusza ją do odpoczynku przez określony czas różny w zależności od kobiet.

Karmienie dziecka powoduje, że cześć spożytego przez matkę pokarmu pobiera dziecko i to z pewnością wpływa na jej zdrowie, dlatego w tym okresie niektóre kobiety bledną albo miewają zawroty głowy lub wypadają im włosy

Wychowanie i jego następstwa w postaci bezsenności i opieka nad noworodkiem zabierają kobiecie dużo czasu.

Autor książki „Kobieta w Kur’anie” Abbas Mahmud Al-akkad mówi, że kobieta posiada emocjonalną i specyficzną osobowość niepodobną absolutnie do osobowości mężczyzny, gdyż bycie przy noworodku wymaga zgodności nastrojów matki i dziecka, obustronnego zrozumienia a także bliskości fizycznej i emocjonalnej. W tym tkwi esencja kobiecości, która uczyniła z kobiety istotę kierującą się emocjami. To z kolei powoduje, że kobiecie trudno jest być opanowaną w chwilach wzburzenia, co natomiast z łatwością przychodzi mężczyźnie.

Dr Aleksis Keryl ( laureat nagrody Nobla) wyjaśniając różnice w budowie fizjologicznej kobiety i mężczyzny mówi: „ Kwestie, w których kobieta i mężczyzna różnią się nie ograniczają się tylko i wyłącznie do spraw dotyczących ich płci i etapów, przez które kobieta przechodzi typu ciąża i poród. Różnice te wynikają z ich zasadniczej natury.

Ich odmienność polega na różnicy w rodzajach tkanek w ich organizmach jak również na zaszczepieniu całego organizmu przez odpowiednie hormony, które są wydzielane przez różne gruczoły, tak jak kobieta różni się od mężczyzny w rodzajach wydzielanych hormonów przez jajniki.

Ci, którzy wzywają do równości między płciami nie biorą pod uwagę tych zasadniczych różnic. Chcą, aby istniał jeden rodzaj nauczania, odpowiedzialności i zadań, jednakże w rzeczywistości kobieta różni się od mężczyzny całościowo. Każda komórka i wszystkie organy w tym również układ nerwowy w jej ciele noszą charakter żeński. System funkcji organów jest stały i uporządkowany tak jak system międzyplanetarny, w którym wprowadzenie jakichkolwiek zmian jest nieosiągalne. Musimy zatem przyjąć odmienność kobiety tak jak została stworzona i nie dążyć do rzeczy nienaturalnych. Kobiety zaś muszą rozwijać ich talenty, którymi obdarzyła ich natura, ale nie przez naśladowanie mężczyzn.

Weźmy za przykład mięśnie mężczyzny, które są silniejsze od kobiecych i wykonują prace wymagające dużego wysiłku fizycznego, których kobieta zazwyczaj nie jest wstanie wykonać. Na podstawie wyżej opisanych różnic staje się jasne, dlaczego mężczyźni mają wyższość nad kobietami.