» Strona Główna » Do spornych kwestii naleza » Poligamia » Arabowie przed islamem

Arabowie przed islamem

W przedislamskiej Arabii wielożeństwo było powszechnie znane wśród plemion arabskich, a liczba żon nieograniczona. Wraz z nadejściem islamu wielożeństwo zostało zalegalizowane z pewnymi warunkami.

Poligamia była szeroko praktykowana wśród starożytnych Egipcjan, Persów, Japończyków, Hindusów jak również praktykowali ją Rosjanie, Germanie, oraz greccy królowie.

Wynika z tego, że poligamia nie jest sprawą nową, lecz znaną od wieków i praktykowaną przez poprzednie wspólnoty natomiast wielożeństwo w islamie uwarunkowane jest następującymi sprawami:

ograniczenie do czterech żon; na podstawie hadisu Gajlan Bnu Salama as-Sakafi (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego), który przyjął islam mając dziesięć żon a Prorok (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział mu:

„Wybierz z nich cztery.” (Sahih Ibnu Habban, Hadis Nr.4156)

sprawiedliwość i równość; na podstawie hadisu Wysłannika Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), który powiedział:

„Jeśli ktoś ma dwie żony i skłania się ku jednej z nich bardziej, niż ku drugiej, to w dniu Sądu Ostatecznego przyjdzie z wykrzywioną jedną połową ciała.” (Al-Mustadrak, Hadis Nr.2759)

Symboliką tego hadisu jest równość i sprawiedliwość, które dotyczą sfery materialnej, czyli zapewnienia jedzenia, ubrania, miejsca zamieszkania oraz poświęcenie tyle samo czasu każdej z żon. Jeśli natomiast chodzi o sprawiedliwość odnoszącą się do miłości to nie ma grzechu mąż, który bardziej kocha jedną żonę od drugiej, ponieważ nie jest on w stanie panować nad swoim uczuciem. Można kochać jedną żonę bardziej od drugiej pod warunkiem, że miłość ta nie stanie się przyczyną niesprawiedliwości. Mówi o tym hadis przekazany przez Aiszę (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego): „Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), gdy rozdzielał sprawiedliwie dobra materialnie między żonami mówił:

„Allahu, to jest moje dzielenie tego, co jest pod moją ręką – nie bierz mi za złe tego, co nie jest pod moją ręką.” (Al-Mustadrak , Hadis Nr.2761)

możliwości majątkowe pozwalające na utrzymanie drugiej żony i jej dzieci. Jeśli mężczyzna czuje, że nie jest w stanie utrzymać drugiej żony i jej dzieci kolejne małżeństwo jest mu zabronione.

Dla przykładu w skrócie rozpatrzymy niektóre tylko kwestie mające miejsce w społeczeństwie i porównamy to z poligamią odpowiadając na pytanie czy jest ona korzyścią czy też szkodą dla samej kobiety i społeczeństwa:

  1. Niepłodność żony a u męża silna chęć posiadania dzieci. Co w takim przypadku lepsze jest dla bezpłodnej żony, czy status żony obok drugiej kobiety czy rozwód bez jej winy? Jak wiadomo posiadanie dzieci jest prawem zarówno kobiety jak i mężczyzny.

  2. Nieuleczalna choroba żony uniemożliwiająca jej kontakty seksualne z mężem. Czy w takim przypadku mąż ma ożenić się z drugą kobietą a wtedy honor i godność chorej żony będą zachowane, czy rozwieść się z nią, czy też szukać ukojenia i spełnienia u boku kochanki?

  3. Niektórzy mężczyźni odczuwają bardzo silny popęd seksualny, którego żona nie jest w stanie zaspokoić lub jej miesiączka i połóg trwają bardzo długo lub jest ona oziębła płciowo. Co w takich przypadkach jest lepsze dla żony, czy poligamia czy też szukanie przez męża zakazanych kontaktów z innymi kobietami?

  4. W wojnach i podczas konfliktów wewnętrznych w pewnych społeczeństwach najczęściej ofiarami padają mężczyźni a świadczy za tym statystyka ofiar dwóch wojen światowych, która mówi o tym, że podczas tych wojen zginęło ponad 20 mln mężczyzn. Zatem jeśli każdy mężczyzna ożeni się z jedną tylko kobietą, co stanie się z resztą kobiet? Czy mają one szukać przyjemności legalnie akceptując poligamię czy też sposobem zakazanym zaspokajać swój popęd seksualny? Jak wiadomo zwiększa się pokusa cudzołóstwa gdy istnieje duża liczba niezamężnych kobiet.

  5. Duża liczba wdów, rozwódek i starych panien. Kobiety te mają do wyboru, albo żyć bez małżeństwa albo jako jedna z żon jednego mężczyzny broniącego jej godności.

Wielożeństwo jest praktykowane we wszystkich społeczeństwach na świecie. Różnica między poligamią w społeczeństwie islamskim a wielożeństwem w pozostałych społeczeństwach jest taka, że w tych drugich wielożeństwo istnieje pod inną nazwą typu kochanki, konkubiny, a liczba ich jest nieograniczona i co więcej w tych społeczeństwach związek poligamiczny nie ma podstaw prawnych. W nielegalnych związkach poligamicznych mężczyzna nie jest obarczony odpowiedzialnością za kobiety, z którymi był związany. Taki mężczyzna jedynie daje upust swojemu popędowi nie dbając o konsekwencje swego niemoralnego postępowania, przez które plami honor kobiet pozostawiając je w ciężkich chwilach ciąży, porodu i wychowywania dziecka. Również nie jest on zobowiązany do uznania dzieci, które spłodził.

Jeśli chodzi o poligamię w islamie jest ona ograniczona do czterech żon i jest możliwa jedynie przez legalny akt małżeński, który zobowiązuje mężczyznę do wręczenia posagu kobiecie i uznania dzieci z ich wspólnego związku. Ponadto mężczyzna żyjący w związku poligamicznym jest zmuszony do utrzymania każdej z żon i jej dzieci.

Może ktoś zadać pytanie: Skoro islam zezwala mężczyźnie na wielożeństwo, dlaczego więc nie zezwala kobietom na tego typu związek? Możemy odpowiedzieć w ten sposób, że równość między kobietami i mężczyznami w sprawie poligamii jest niemożliwa ze względu na charakter i naturę ich obojga:

  • Charakter mężczyzny jest ukształtowany do roli przywódczej w społeczeństwie, ponieważ to on jest stroną silniejszą( nie dotyczy to homoseksualistów). Jeśli kobieta będzie miała kilku mężów, zatem który z nich będzie miał większe prawo kierowania sprawami rodziny i domu i któremu z nich ma być posłuszna w zaspokojeniu jego potrzeb seksualnych?

    Sprawą oczywistą jest, że nie może być posłuszna wszystkim mężom na raz ze względu na niezgodność w ich pragnieniach a także nie może okazywać posłuszeństwa tylko jednemu mężowi, bo to spowoduje zawiść między mężczyznami.

  • Naturą kobiety jest to, że może być zapłodniona tylko raz w roku przez jednego mężczyznę natomiast mężczyzny, że może mieć dzieci w tym samym czasie z wieloma kobietami. Na pytanie, dlaczego islam nie zezwala kobiecie na związki z wieloma mężczyznami odpowiedź brzmi: stwarza to problem w ustaleniu ojcostwa i wszystkich konsekwencji z tym związanych.