Stary Testament

W Starym Testamencie umieszczony jest następujący werset: „Kobieta z jej siostrą nie mogą być poślubione jednocześnie przez tego samego mężczyznę by nie odkryła jej nagości” Wynika z tego, że S.T. nie zakazał poligamii, lecz tylko zawierania małżeństw z dwiema siostrami w jednym czasie.

Czytamy w Księdze Samuela o tym, że Prorok Dawid (´alaihim salaam- Pokój z nimi)miał wiele żon i nałożnic. Z Księgi Królewskiej dowiadujemy się, iż Salomon (´alaihim salaam- Pokój z nimi)miał 700 żon oraz 300 nałożnic.

Mojżesz (´alaihim salaam- Pokój z nimi)również nie potępił poligamii, a co więcej zatwierdził ją bez ograniczenia liczby żon. Dopiero potem naród Talmud ograniczył poligamię do pewnej liczby kobiet. Niektórzy uczeni z ludu Izraela całkowicie zakazali poligamii, a niektórzy dozwolili jej tłumacząc to niepłodnością żony lub jej chorobą.