» Strona Główna » Do spornych kwestii naleza » Poligamia » Domaganie się przez niektórych zachodnich myślicieli zatwierdzenia poligamii

Domaganie się przez niektórych zachodnich myślicieli zatwierdzenia poligamii

Należy w tym miejscu przytoczyć fragmenty przemówień niektórych zachodnich myślicieli, którzy domagają się w ich społeczeństwach wprowadzenia praktyki poligamii uważając ją za jedyny sposób na zlikwidowanie wielu problemów społecznych.

W książce pt. ”Cywilizacja Arabów” filozof Gustav Lebon pisze:

‘Praktykowanie wielożeństwa prowadzi do wyeliminowania nielegalnych związków z kobietami, czego konsekwencją będzie brak w społeczeństwie dzieci z nieprawego łoża’.

W książce pt. „ Główne religie w Indiach” Mrs. Annie Besant” mówi:

‘ Czytając Stary Testament dowiedziałam się, iż przyjaciel Boga, człowiek najbardziej bogobojny praktykował wielożeństwo. Poza tym w Nowym Testamencie nie ma zakazu wielożeństwa, jedynie ten odnoszący się do księży i biskupów, których obowiązuje związek monogamiczny. W starożytnych księgach indyjskich również natrafiłam na teksty zezwalające na wielożeństwo, tak więc ludzie oskarżający islam o stosowanie poligamii nie maja innego celu jak tylko krytykowanie innych religii i rozpowszechnianie zawartych w nich wątpliwych kwestii. Jak mogą ludzie Zachodu krytykować praktykowane na Wschodzie wielożeństwo ograniczone pewnymi warunkami, podczas gdy prostytucja w społeczeństwach zachodnich jest szeroko rozpowszechniona? Małżeństwa, w których mąż jest wierny do końca swojej żonie należą do rzadkości i dotyczy to tylko niewielkiej liczby moralnych mężczyzn. Nie jest to prawdą, że mężczyźni są wierni swoim żonom skoro w danym społeczeństwie obok legalnej żony istnieją w tajemnicy kochanki. Jeśli sprawiedliwie przeanalizujemy wszystkie te sprawy to wniosek nasunie się sam: wielożeństwo w islamie, które zapewnia kobiecie ochronę, wyżywienie i ubranie jest o wiele lepsze niż zachodnia prostytucja, która zezwala, aby mężczyzna wziął sobie kobietę tylko po to, by zaspokoić swój popęd seksualny a potem, gdy ją już wykorzysta wyrzuca na ulicę. W zachodnich społeczeństwach mówi się, że zarówno wielożeństwo jak i prostytucja są złymi praktykami, ale nie można pozwolić, aby chrześcijanin miał pretensje do jego brata muzułmanina o sprawę, którą obaj praktykują’.

Uwaga! Nie zgadzamy się z pisarką, która porównuje poligamię z prostytucją. Wielożeństwo jest nie do zaakceptowania jedynie w przypadku niesprawiedliwego traktowania żon.