Poligamia

Wynika z prawodawstwa Boskiego i nie może być odrzucona przez wierzącego w Boga i w religie przez Niego objawione. Poligamia nie jest wymysłem islamu, chociaż jest ona praktykowana w islamie tak, jak miało to miejsce w poprzednich religiach oraz w ich świętych księgach m.in. w Torze i Ewangelii. Wielu proroków przed Muhammadem (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) praktykowało poligamię, bez ograniczenia liczby żon. Na przykład prorok Abraham (´alaihim salaam- Pokój z nimi)miał dwie żony, Jakub (´alaihim salaam- Pokój z nimi)miał cztery żony a Salomon (´alaihim salaam- Pokój z nimi)posiadał znaczną ich liczbę. Poligamia nie jest więc sprawą nową lecz istniejącą od wieków.