» Strona Główna » Prawa kobiety w islamie » Prawo kobiety jako jednostki

Prawo kobiety jako jednostki

* islam zobowiązał muzułmanów do dobrego traktowania kobiety i szacunku dla niej. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Wierny w stosunku do wiernego jest jak budowla, której każda część wspiera pozostałe części- i tu Prorok (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) złożył obie ręce przeplatając palce”. (Sahih al-Buchari, Hadis Nr.467)

* jeśli kobieta jest ciocią ze strony matki lub ojca albo bliską krewną jest zaliczana do rodziny, z którą islam nakazuje utrzymywać kontakty natomiast zerwanie ich zaliczył do wielkiego zła. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(Czy wy może, jeśli się odwrócicie, będziecie mogli szerzyć zgorszenie na ziemi i rozrywać wasze związki pokrewieństwa? ) (Qur’an 47:22)

Wysłannik Allaha(Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) powiedział:

„Nie uzna raju zrywający” (tzn. więzy rodzinne). (Sahih Muslim, Hadis Nr. 2556)

Dobroć okazywana bliskim jest przez Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) wynagradzana podwójnie. Wysłannik (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Sadaka (dar) ofiarowana dla biednego jest policzona jako jedna sadaka natomiast sadaka dana bliskim jest jak podwójna sadaka; jedna jako dar, a druga jako utrzymywanie więzów rodzinnych.” (Sahih Ibnu Chuzejma, Hadis Nr. 2067)

* jeśli kobieta jest sąsiadką to należą się jej dwa prawa; prawo islamu i prawo sąsiedztwa. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(Czcijcie Boga i nie dodawajcie współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym, sąsiadowi bliskiemu krewnemu i sąsiadowi, który jest wam obcy, i towarzyszowi będącemu u boku. ) (Qur’an 4:36)

Ludzie zatem są zobowiązani do dobrego traktowania kobiety mieszkającej w ich sąsiedztwie przez odwiedzanie i pomaganie jej. Powiedział o tym Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim):

„Ciągle anioł Gabriel zachęcał mnie do dobrego traktowania sąsiada, aż pomyślałem, że będzie miał prawo dziedzictwa.” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr. 5668)

Islam zabrania wyrządzania jakiejkolwiek krzywdy sąsiadom. Posłaniec (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) mówi:

„Na Allaha, nie wierzy, na Allaha, nie wierzy, na Allaha, nie wierzy”. Zapytano: „Kto, Posłańcu Allaha?” Odpowiedział: „Ten, którego sąsiedzi nie zaznają spokoju od niego.” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr.5670)

* w celu zapewnienia kobiecie należnych jej praw islam nakazał pomagać kobiecie w załatwianiu jej spraw zaliczając to do dobrych czynów. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Interesujący się sprawami wdowy i sieroty jest jak walczący na drodze Allaha lub modlący się w nocy i poszczący w dzień.” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr. 5038)

Towarzysze Wysłannika (radia-llahu ´anhum- Niech Allah będzie zadowolony z nich) interesowali się sprawami swoich sąsiadów, a zwłaszcza potrzebujących i kobiet. Talha (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego) przekazał: „Pewnej nocy Książe Wiernych- Omar Ibnu Chattab wyszedł, a ja szedłem za nim. Zobaczyłem, że Omar (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego) wchodzi do czyjegoś domu. Następnego dnia wiedząc, który to dom wszedłem i ujrzałem starszą, kaleką i niewidomą kobietę. Zapytałem jej, co chciał mężczyzna, który poprzedniego dnia odwiedził ją. Ona rzekła, że ten mężczyzna opiekuje się nią od dłuższego czasu dbając o jej osobiste sprawy. Talha (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego) pomyślał: ‘Omar (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego) nie zasługuje na to, aby go śledzić”.

Ze względu na obszerny temat przedstawiliśmy tylko niektóre i najważniejsze z kobiecych praw i obowiązków. Mamy nadzieję, że omówiona przez nas kwestia praw kobiety uświadomiła czytelnikowi, że islam uszlachetnił kobietę i podniósł jej rangę.