» Strona Główna» Do spornych kwestii należą » Podróż kobiety bez Mahram

Podróż kobiety bez Mahram

Dbając o bezpieczeństwo i honor kobiety islam zabronił jej samej podróżować, bez mahram, czyli bez męża lub ojca lub brata albo bliskiego, z którym islam zabronił jej zawierania związku małżeńskiego; na podstawie hadisu Wysłannika Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim):

„Kobieta nie może sama podróżować jak tylko w obecności mahram i nie może żaden obcy mężczyzna wejść do jej domu jak tylko w obecności mahram”. Pewien mężczyzna zapytał: O Proroku chcę iść na dżihad a moja żona chce odbyć pielgrzymkę. Na to Prorok odpowiedział: Towarzysz jej w pielgrzymce.” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr.1763)

Czytając powyższy hadis może ktoś powiedzieć, że zakaz ten jest ograniczeniem wolności kobiety i pozbawieniem jej praw. Jeśli zaś dowiemy się, jaki jest rzeczywisty powód zakazu to znikną wszelkie wątpliwości i stanie się jasne, ze islam poprzez to ograniczenie chce zachować godność kobiety i ochronić ją a nie poniżyć i ograniczyć jej wolność.

Zazwyczaj podróż jest uciążliwa i niewygodna a kobieta jest z natury słabsza fizycznie, co wynika z występujących u niej naturalnych cyklów(miesiączka, ciąża, karmienie) oraz słabsza psychicznie, co uwarunkowane jest jej emocjonalnym charakterem oraz podatna na wpływy innych i impulsywnie reagująca na wydarzenia. Cechy te nie oznaczają wad kobiety. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) określił kobiety jako niewiasty o subtelnym charakterze.

Podczas podróży kobieta potrzebuje kogoś, kto chroniłby ją przed tymi, którzy mają złe zamiary w stosunku do jej honoru i majątku a ona z reguły nie jest w stanie obronić się gdyż jest słabsza fizycznie. Potrzebuje również kogoś, kto w tym czasie zaspokoiłby jej potrzeby i wymogi i zadbałby o komfort podróży. Mahram w islamie jest właśnie po to, by zapewnić kobiecie wszystkie te sprawy związane z podróżą, aby nie czuła się zależna od kogoś obcego.

Mahram kobiety jest tak naprawdę sługą, który spełnia jej prośby bez wynagrodzenia i jest jej obrońcą, który chroni ją przez złymi ludźmi.

Jakie jest, więc w tym poniżenie kobiety? Tak naprawdę jest to honor i duma dla kobiety, że ma u swojego boku kogoś, kto jest zazdrosny o nią i stanie w obronie jej godności i będzie służył jej i zapewniał wszystkie jej potrzeby.