» Strona Główna » Do spornych kwestii należą » Kobieta i świadectwo

Kobieta i świadectwo

Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(Żądajcie świadectwa dwóch świadków spośród waszych mężczyzn! A jeśli nie będzie dwóch mężczyzn, to jeden mężczyzna i dwie kobiety mogą być świadkami, na których się zgodzicie; jeśli jedna z nich zbłądzi, to druga będzie mogła ją napomnieć. ) (Qur’an 2:282)

W tym szlachetnym wersecie Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) wyjaśnił, iż świadectwo mające na celu zatwierdzenie praw nie jest przyjęte jak tylko pod warunkiem obecności dwóch mężczyzn lub jednego mężczyzny i dwóch kobiet.

Mądrość Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) uczyniła kobietę delikatnego charakteru i kierującą się emocjami, które stanowią ogólną cechę jej psychicznej osobowości, to wszystko po to, aby mogła w tym życiu wykonać jej naturalną misję, którą jest macierzyństwo (ciąża, karmienie i wychowanie dzieci), które wymagają czułego serca i emocjonalności.

Ze względu na naturę i charakter kobiety (np. emocjonalność i impulsywność), które mogą mieć wpływ na jej świadectwo i okoliczności z nim związane Allah zadbał o dokładność świadectwa i wykluczenie jakiegokolwiek błędu i dlatego świadectwo kobiety w sprawach karnych nie jest uwzględniane. Jest to z tego powodu, że w publicznych miejscach, w których to dochodzi do różnych kłótni, które mogą zakończyć się zabójstwem lub innego rodzaju przestępstwem jej obecność może sprawić, że być może nie zapanuje ona nad swoimi emocjami i nie zostanie do końca przestępstwa, starając się uciec w miarę możliwości a jeśli nie będzie w stanie tego zrobić to przynajmniej zamyka oczy na przykry widoku zbrodni. Wszystko to z powodu delikatnego charakteru kobiety na temat, którego wcześniej pisaliśmy, co będzie miało istotny wpływ na świadectwo kobiety.

Jest rzeczą wiadomą, że islam dozwolił kobiecie podobnie jak i mężczyźnie korzystanie z praw dotyczących zobowiązań finansowych. Jedynie naturalne uwarunkowania kobiety i jej szlachetna misja w społeczeństwie wymagają od niej pozostania w domu w celu rozporządzania jego sprawami oraz dopełnienia obowiązku w stosunku do rodziny. Wymaga to od kobiety poświęcenia dużo czasu jak również przyczyni się do sporadycznego odwiedzania przez nią miejsc handlu, w których zazwyczaj zdarzają się kłótnie i afery finansowe a ponieważ z reguły tego rodzaju konflikty są sprawami nie niedotyczącymi kobiety, zatem nie dba o to by o nich pamiętać. I dlatego, jeśli będzie wzywana do złożenia zeznania w tego typu sprawach prawdopodobieństwo zapomnienia przez nią lub domniemania jest duże a jeśli będzie świadczyła obok niej druga kobieta to znika wątpliwość związana z zapomnieniem lub pomyłką. W tym celu Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) objawił wyjaśnienie uwarunkowania świadectwa dwóch kobiet mówiąc:

„jeśli jedna z nich zbłądzi, to druga będzie mogła ją napomnieć.”

Nie dowodzi to poniżenia kobiet, ale jest to rodzaj zapobiegania pomyłkom lub zapomnieniom podczas świadectwa dwóch kobiet gdyż ta druga kobieta wzmacnia świadectwo pierwszej. Jeśli weźmiemy pod uwagę opinię tych, którzy twierdzą, że jest to pogwałcenie praw kobiet to świadectwo w ogóle nie byłoby przyjęte od jednej kobiety w sprawach typowo kobiecych, o których najlepsze rozeznanie mają tylko kobiety. Świadectwo jednej kobiety jest przyjęte bez potrzeby świadczenia drugiej osoby w sprawach potwierdzenia jej dziewictwa, połogu i wad natury cielesnej itp. Natomiast, jeśli chodzi o świadectwo jednego mężczyzny to nie jest ono w żadnym wypadku przyjęte nawet w drobnych sprawach finansowych. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat kobiety to, iż wyróżniona została tym, że może świadczyć w poważniejszych sprawach niż finansowe.

Tak, więc chodzi tu o osiągnięcie stuprocentowej pewności. Można dodać, że świadczenie w sądach nie należy do ulubionych rzeczy ludzi, lecz stanowi to dla nich ciężar, od którego ludzie zwykle uciekają i dlatego Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) nakazał wywiązywać się z obowiązku świadectwa:

„A świadkowie niech nie odmawiają, kiedy są wzywani!”.

Nakaz ten skierowany jest do mężczyzny i kobiety jednocześnie. Wiedząc o tym, iż świadectwo to duża odpowiedzialność powodująca kłopotliwe sytuacje zaliczyć do nich można stawianie się na rozprawy sądowe, które z kolei powodują szkody psychiczne i finansowe, islam chce w części zmniejszyć ciężary z życia kobiety. Dodatkowo islam zwalnia kobietę z pewnego obciążenia tak jak w przypadku odpowiedzialności (al-kałłama) i utrzymania rodziny w celu poświęcenia się wyłącznie wielkiej misji, która spoczywa na jej barkach. Jest to zatem uszlachetnienie kobiety a nie jej poniżanie i pozbawienie praw.

W przypadku mężczyzny nikt nie powie, że świadectwo jego jedynego, które musi być poparte świadectwem drugiego mężczyzny w celu utwierdzenia prawdy jest poniżeniem i utratą godności płci męskiej.

A w sytuacji, gdy jedno z małżonków widzi jak drugie cudzołoży i nie jest w stanie przedstawić trzech świadków i oboje zarzucają sobie kłamstwo wówczas prawodawstwo islamu uwzględnia równowartość świadectwa kobiety ze świadectwem mężczyzny w celu unieważnienia jego oskarżeń przez przeklinanie(al-mula’ana). Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(A ci, którzy oskarżają swoje żony, a nie mają świadków oprócz siebie samych, złożą przed Bogiem czterokrotne świadectwo, iż są prawdomówni; a piąte świadectwo po to, aby przekleństwo Boga zaciążyło nad każdym z nich, jeśliby był kłamcą. A kara będzie odsunięta od kobiety, jeśli ona zaświadczy przed Bogiem czterokrotnie złożonym świadectwem, iż jej oskarżyciel na pewno jest kłamcą; a piąte świadectwo po to, aby gniew Boga zaciążył na niej, jeśliby on znalazł się wśród prawdomównych. ) (Qur’an 24:6-9)