» Strona Główna » Sytuacja kobiety na przełomie wieków » Kobieta w starożytnych Chinach

Kobieta w starożytnych Chinach

Sytuacja kobiety w starożytnych Chinach była taka, jak przedstawia ją autor książki ‘Historia cywilizacji’. Mówi on, że ówczesna kobieta podlegała mężczyźnie będąc mu całkowicie posłuszną przez całe swoje życie. Była również pozbawiona praw majątkowych i społecznych. Była traktowana jako niezdolna do podejmowania jakichkolwiek decyzji, ponieważ mężczyzna był jej opiekunem, który decydował za nią we wszystkich sprawach.

Kobieta w starożytnych Chinach nie miała prawa do nauki ani do wykształcenia. Zabronione jej było wychodzić z domu. Uczyła się szyć i wykonywała wszystkie czynności, które wykonywali służący. W wieku piętnastu lat zobowiązana była do obcięcia swoich włosów, a w wieku dwudziestu lat musiała wyjść za mąż za mężczyznę, którego wybrał jej ojciec w drodze pośrednictwa.

W ówczesnych Chinach narodziny dziewczynki były nieszczęściem. W. Durant w swojej książce’ Historia cywilizacji’ pisze:

‘Ojcowie w swoich modlitwach prosili o narodziny chłopców. Z zasadniczych przyczyn, które powodowały złe i poniżające traktowanie matek było to, że nie mogły rodzić chłopców, którzy jako dojrzali mężczyźni są silniejsi od kobiet w pracy na roli i odważniejsi na polu walki. Dziewczynki przez swoich rodziców uważane były za ciężar, gdyż cierpliwie wychowując je musieli na koniec wysłać córki do domów ich mężów.....Zwyczaj zabijania dziewczynek był praktykowany w starożytnych Chinach już od dawna. Jeśli w rodzinie narodziło się więcej dziewczynek niż wymagała tego potrzeba, co spowodowało problemy w ich utrzymaniu, to pozostawiano je w polach, aż los je uśmiercił przez nocny mróz lub dzikie zwierzęta. Dokonywali tych czynów z zimną krwią’.

Stare chińskie przysłowie mówi:

‘Słuchaj twojej żony, ale nie wierz jej’.